Paz. Mar 26th, 2023

Nutuk Kitabının Konusu Nedir, Kim Yazmıştır? Nutuk Kitap Özeti… – Kültür Sanat Haberleri

Nutuk Kitabının Konusu Nedir, Kim Yazmıştır? Nutuk Kitap Özeti...

Nutuk Kitabının Konusu Nedir?

Nutuk kitabı milli mücadele dönemini konu edinen ve milli mücadele sonrasında yaşanan süreci anlatan bir kitaptır. Aynı zamanda milli mücadele sonrası Türkiye Büyük Miller Meclisi Kuruluşunu ve bu dönemde ülkemizin kuruluş sürecini detaylı olarak ele almaktadır. 

Atatürk Nutuk kitabı ile geçmişi anlatıp gelecekte olabilecek tehlikeleri önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden de bahsetmektedir. Atatürk bazı yerlerde verdiği ayrıntılar ile de ileri görüşlülüğünü bir kez daha göstermiştir. Ayrıca Nutuk kitabı ülkemizde okutulan T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders ve çalışma kitaplarının hazırlanmasında da büyük rolü bulunmaktadır.

Nutuk Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıktığı tarihten itibaren Cumhuriyet Dönemi sonrası inkılap dönemine kadarki zaman diliminde yaşanan olayları anlatmaktadır.

Nutuk Kitabını Kim Yazmıştır?

Nutuk Türk Edebiyatı ve Türk tarihinin en önemli kitabı olarak bilinmektedir. Kitabın yazarı Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaktadır. Kitabı dönemde kullanılan Klasik Osmanlıcaya göre daha sade bir diller yazmıştır.

Mustafa kemal Paşa Nutuk üzerindeki çalışmalarını 1927 yılının başlarında Ankara’da başlamış ve İstanbul’da eserini tamamlamıştır. 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında toplanan, Cumhuriyet Halk Partisinin İkinci kurultayında ise Nutuk’u okumuştur. 

Nutuk Kitap Özeti

Ülke 1. Dünya Savaşından sonra kötü bir durumda idi. Bu dönemde Osmanlı padişahı Mustafa Kemal’e Samsundaki isyanları bastırmak ve ülkenin iç huzurunun teminini sağlamak görevini vermiştir. Bu dönemde ise İzmir’de Yunanlılar tarafından işgal altında idi. Bir şeyler yapması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Samsun Bandırma vapuru ile çıkış yapmıştır. Tutuşan raporları dönemin padişahına sunmuştur.

Padişah raporları göz ardı etmiş ve ardından Mustafa kemal Amasya’ya geçmiştir. Silah arkadaşlarını da organize etmiş ve genelge yayımlamıştır. Genelgede vatanın kurtarılması gerektiği yazmaktadır. Padişahtan korkan bazı silah arkadaşları genelgeyi imzalamamıştır. Mustafa kemal ise bu durum karşısında silah arkadaşlarına kızgındır.

Daha sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmış ve bütün doğuda Kuvayi Milliye birlikleri kurularak birleştirilmiştir. Başka devlet esareti altında yaşamak istemeyen kişiler bu birliğe katılmıştır. İstanbul hükümeti ile görüşmeler yapıldıktan sonra ise temsil heyeti kurulmuştur. Bu esnada ise İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmekte idi. 

Meclis kurulduktan sonra meclis genelinde toplantılar yapıldı. Bu sayede ilk kez Cumhuriyet bu zaman kurulmuş olmaktadır. Devlet kurulduktan sonra bu durumu hazmedemeyen kişiler Anadolu’da ayaklanmalar başlatmıştır. Bu ayaklanmalara karşı devlet sert tutumlar sergilemiştir. Nutuk kitabında bu şekilde Atatürk’ün Samsuna çıktığı tarihten Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki zaman diliminde yaşanan olaylar anlatılmaktadır.

Sefiller Kitabının Konusu Nedir, Karakterleri Kimlerdir? Sefiller Kitap Özeti... Sefiller Kitabının Konusu Nedir, Karakterleri Kimlerdir? Sefiller Kitap Özeti...

Sefiller Kitabının Konusu Nedir, Karakterleri Kimlerdir? Sefiller Kitap Özeti…

By aathif

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir